Roho Havalı minder ve Roho Havalı yatakları Türkiye’de kullanıcılara ulaştırmak amaçlı Ankara Merkezli satış ofisimiz açılmıştır. Havalı minder ve yataklarda bir dünya markası olan Roho marka hemen hemen